top of page

Hva er vektløfting?

Vektløfting var en av første idrettene som ble med i det Olympiske programmet.
Vektløfting blir ofte benevnt som olympisk vektløfting for å tydeliggjøre sporten ift andre som bedriver vekttrening. Det har vært konkurrert i løfting av tunge steinvekter siden antikkens olympiske leker.

Man konkurrerer i rykk og støt.

Rykk: en fester et bredt grep hvor stangen skal løftes, (med nedsitt), i en bevegelse over hodet.
Støt: vending av stang til brystet, (med nedsitt), for så å foreta et utfall under den til den er på låste armer.

Begge øvelsene kan gjennomføres uten nedsitt, men det betyr at vektstangen da må løftes høyere, noe som ikke er noen fordel. En god teknisk utførelse betinger at en besitter god smidighet (gode leddutslag) og er hurtig sammen med god balanse.

Vi er organisert under Norges vektøfterforbund 

nvf+logo.png
vektløft.png
bottom of page